Website Banner

  ติดต่อเรา

  
บริษัท ฟานิกแอพเพรซัล จำกัด
โทรศัพท์ : 0 –2314–1046–7
โทรสาร   : 0 –2314–1048
อี-เมล์ : 
 fanixappraisal@hotmail.com
 fanixappraisal@gmail.com
 fanixap@yahoo.com
 


  เว็บลิ้งค์
  » สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

» สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
   แห่งประเทศไทย


» ก.ล.ต.

» กรมธนารักษ์

» ธนาคารแห่งประเทศไทย
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
 
     
 
   
  วิธีการชำระค่าบริการ
   
     
 
ติดต่อ

นางสาวณฐพร  สงครามทัพ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
         

 
 


โทรศัพท์ : 02-314-1046-7
มือถือ     :  09-7251-3423
โทรสาร   : 02-314-1048
 
     
 
 
     
 
     
     
 
   
  ร่วมงานกับเรา
   
     
 
  •  บริษัทประกาศรับเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทุกชั้นวุฒิ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
     
 
  • รับเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล PART-TIME รายได้ดี ทำงานตามความต้องการได้
 
     
 
     
บริษัท  ฟานิกแอพเพรซัล  จำกัด  (FANIX  APPRAISAL  CO.,  LTD.)
27 / 1  ซอยศูนย์วิจัย  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท์: 0 –2314–1046–7
โทรสาร: 0 –2314–1048
อี-เมล์: fanixappraisal@hotmail.com , fanixappraisal@gmail.com , fanixap@yahoo.com
Current Pageid = 5