Website Banner

  ติดต่อเรา

  
บริษัท ฟานิกแอพเพรซัล จำกัด
โทรศัพท์ : 0 –2314–1046–7
โทรสาร   : 0 –2314–1048
อี-เมล์ : 
 fanixappraisal@hotmail.com
 fanixappraisal@gmail.com
 fanixap@yahoo.com
 


  เว็บลิ้งค์
  » สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

» สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
   แห่งประเทศไทย


» ก.ล.ต.

» กรมธนารักษ์

» ธนาคารแห่งประเทศไทย
 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
 
     
 
   
  ผู้บริหารของบริษัท
   
       
   
นายวสันต์ ทองเดชศรี   กรรมการผู้จัดการ

นายชัยฤกษ์ ทองตา
  ผู้ประเมินหลัก(ชั้นวุฒิ)


นายภัทรบุตร  ราตรีสวัสดิ์  
  ผู้ประเมินหลัก(ชั้นวุฒิ)   
นางสาวณฐพร สงครามทัพ          ผู้จัดการฝ่ายการตลาด


 
   
 

   


 

 
     
บริษัท  ฟานิกแอพเพรซัล  จำกัด  (FANIX  APPRAISAL  CO.,  LTD.)
27 / 1  ซอยศูนย์วิจัย  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท์: 0 –2314–1046–7
โทรสาร: 0 –2314–1048
อี-เมล์: fanixappraisal@hotmail.com , fanixappraisal@gmail.com , fanixap@yahoo.com
Current Pageid = 3